Niedziela Palmowa

April 13, 2014 9:25 am

“Pan Bóg Mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu, przez słowo krzepiące. (…) Pan Bóg Mnie wspomaga” (Iz 50, 4.7)

Pan Bóg mnie obdarzył, Pan Bóg mnie wspomaga… Dziś zaczynamy towarzyszyć Panu Jezusowi w ostatnim tygodniu Jego życia. Podarowanego całkowicie i do końca dla mnie. Ten tydzień to eksplozja i kulminacja Bożej miłości. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty przejdziemy krok po kroku przez całe misterium Męki Pańskiej, w które liturgia wprowadza nas już dzisiaj.

Modlimy się, byśmy z Bożą pomocą umieli “przyjść z pomocą  strudzonemu przez słowo krzepiące”. I otrzymujemy od Niego “słowo krzepiące”: słowo nadziei, słowo o Bogu, który zawsze jest z nami – i przyjął ludzkie ciało po to, by być jeszcze bliżej nas. I umarł za nas, byśmy my mogli żyć już bez końca.

“Ojcze mój, jeśli nie może ominąć Mnie ten kielich, i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja!” (Mt 26, 42) Antyfona po Komunii

 

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak