nieperfekcyjni

September 18, 2014 5:00 am

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. (…) Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni…” (Łk 2,41-46)

Czytając dzisiejszy  fragment Ewangelii odczuwam ulgę, wyraźnie uświadamiając sobie, że nie ma kogoś takiego, jak „idealne dziecko” i „idealni rodzice”. Nawet najświętszym   i najpiękniejszym w swym rodzicielstwie Rodzicom – Maryi i Józefowi zdarzyło się, że czegoś nie dopatrzyli, nie dopilnowali. Nawet Oni przeżywali w swojej relacji z Synem chwile, gdy „dziwili się bardzo” i „nie zrozumieli  tego, co im powiedział”.

Myślę, że Maryja i Józef tak dobrze nas rozumieją w sytuacjach, gdy na różne sposoby jako rodzice niedomagamy,  „gubimy” nasze dzieci, gdy przeżywamy o nie lęk, martwimy się, nie rozumiemy, dziwimy. I są wtedy bardzo blisko, by powiedzieć nam, że wcale nie musimy być perfekcyjni, aby nasze dzieci  „czyniły postępy  w mądrości, latach i w łasce u Boga i ludzi”.

Basia

Tags: , ,

Categorised in: Basia