niezwykła ochrona

June 3, 2014 5:05 am

„Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.” (J 17,9-11a)

Zostałam powierzona w ręce Pana, aby uzyskać życie wieczne, bo tak bardzo umiłował mnie Ojciec. I Ty też. I każdy, kto przychodzi do Jezusa, bo jest Mu powierzony przez Ojca.

I Jezus prosi za nami, powierzonymi Mu niczym drogocenny skarb, bo przecież wszystko co pochodzi od Boga jest niezwykle cenne. Prosi za nami, bo wie, że mimo tego, iż serca nasze otoczyły Go chwałą, jak trudno w świecie wytrwać, jak trudno oprzeć się różnym pokusom, jak trudno zachować właściwą postawę ucznia. Wie, jak wiele niebezpieczeństw na nas czyha. Wie, że wiele wysiłku będzie nas kosztowało trwanie w świecie.

Ale czuję, że jestem strzeżona. Przez Ojca i przez Syna. Wiem, do Kogo należę i Kto da mi siłę, aby wszelkie przeciwności przetrwać.

Dorota

Tags: ,

Categorised in: Dorota