Obrońca Życia

December 28, 2012 5:02 am

„Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu…” (Mt 2, 13-14)

Święty Józef zachwyca mnie swą dyspozycyjnością  i natychmiastową gotowością odpowiedzi  na Boże wezwania. Nawet te po ludzku najtrudniejsze, najbardziej wymagające i  zaskakujące. Zawsze gotowy, elastyczny – bez zbędnych słów, pytań, wątpliwości. Człowiek czynu, a jednocześnie – głębokiej modlitwy. Jak dobrze musiał rozpoznawać Boży głos, skoro nawet we śnie nie pomylił go ze zwykłym snem. Nic dziwnego, że to właśnie On został wybrany na Obrońcę i Opiekuna.

Warto się z Nim zaprzyjaźnić.  Bo On nie zawodzi.

Basia

Tags: ,

Categorised in: Basia