od podszewki

March 18, 2015 5:00 am

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie.” (Iz 49,15)

Niezależnie od tego, jakie było i jest nasze życie, Jedynym, który wszystko o nas wie, który nas zna „od podszewki” jest Bóg. To On zna nasze wszystkie pragnienia, potrzeby, wie, co dla nas najlepsze. To On nas potrafi przeniknąć, zajrzeć do serca i zaradzić wszystkim potrzebom. I nawet nie musimy tworzyć listy z rzeczami do załatwienia, nie musimy tłumaczyć, w jaki sposób, kiedy i gdzie, bo On i tak wie, co dla nas najlepsze, co jest dla nas błogosławieństwem.

Bo kocha nas miłością doskonałą i nie popełnia błędów. Taki już jest – Ojciec Rodziny – Bóg.

Dorota

Tags: ,

Categorised in: Dorota