Oddanie głosu słuchaczom

October 11, 2012 10:32 am

wieńczy konferencję Love and Life Unlimited.

Każdy z uczestników przedstawia swoje własne wystąpienie na tematy poruszane w tym czasie. I niezwykle interesujące jest, co każdy z tych 10 osób zauważył, przeżył, czym chce się podzielić. Zachwyciło mnie bogactwo ujęć, umiejętność zaprezentowania, wykorzystania różnych pomocy, ale też i praktyczność podejścia Organizatorów.

Jak sprawdzić czy uczestnicy skorzystali? Można oczywiście zrobić im test, ale też można ich posłuchać i sprawdzić, czy po kilku dniach słuchania zdobyli praktyczną wiedzę i potrafią się nią podzielić.

Przy takim podejściu trudno zastosować studencką zasadę 3 x Z.

Good job.

Fr Jay

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak