PAN MÓJ I BÓG MÓJ

July 3, 2015 5:00 am

Dzisiaj Kościół wspomina św.Tomasza Apostoła. Przykleił się do niego przydomek “niewierny”, choć w Biblii mówi się o nim Didymos – bliźniak. Określenia “niewierny Tomasz” często używano wobec niedowiarków, sceptyków, wątpiących.

“Rzekł do niego Jezus: uwierzyłeś, ponieważ mnie zobaczyłeś. Błogosławieni, którzy choć nie widzieli, to jednak uwierzyli”(J 20, 29). Ale zanim to usłyszałem, to św. Paweł w Liście do Efezjan przypomniał mi, że “jesteśmy budowlą wzniesioną na fundamencie, który tworzą apostołowie i prorocy” (Ef 2, 20).

Czy to jest wewnętrzna sprzeczność? Przecież każdy miewa w swoim życiu chwile zwątpienia, słabości, poczucie osamotnienia i braku perspektyw. Apostołowie taki moment przeżywali po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Ale po Jego zmartwychwstaniu ponownie zgromadzili się w Wieczerniku, ponownie zjednoczyli się wokół Jezusa, już Zmartwychwstałego. Na takim fundamencie został wzniesiony Kościół,  którego i ja jestem cząstką, w którym i ja mam udział.

“Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (J 14, 6). To bardzo znane i często powtarzane zdanie Jezusa jest odpowiedzią na pytanie właśnie św.Tomasza, zadane w czasie Ostatniej Wieczerzy: “Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14, 5).

Może właśnie dlatego ten dokładny, wszystko sprawdzający Apostoł, jest patronem architektów, geodetów, budowniczych, murarzy, kamieniarzy. Jest także patronem małżeństw i teologów.

Tak niewiele potrzeba, by w moim sercu zakiełkowało zwątpienie, zniechęcenie, beznadzieja. Jak to przezwyciężyć? Czasem wystarczy przypomnieć sobie słowa św. Tomasza, które wypowiadam po cichu w czasie każdej mszy świętej, gdy w czasie Przeistoczenia kapłan podnosi i ukazuje Święte Postaci: “Pan mój, i Bóg mój”.

Pan mój, i Bóg mój.

Andrzej O.

 

Tags: ,

Categorised in: Andrzej O.