pełna radość

May 22, 2014 5:00 am

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. (J 15, 9)

Jesteśmy miłowani wielką, niewyobrażalnie piękną i mocną miłością: taką samą, jaką Ojciec miłuje Jezusa!

„Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9)

Jezus prosi o stałość i wzajemność. Ich brak boli.

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.” (J 15, 10)

Jego przykazania są środkiem do tego, by w Nim trwać, by ochraniać miłość. Jezus najpiękniej potrafił je zachować.

„To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”. (J 15, 11)

Jego miłość i wypełnianie przykazań = pełna radość, której Wam i sobie serdecznie życzę! 🙂

Basia

 

Tags:

Categorised in: Basia