płaszczyzna porozumienia

November 12, 2012 5:00 am
Powiadacie:
– Nuży nas obcowanie z dziećmi.
Macie słuszność.
Mówicie:
– Bo musimy się zniżać do ich pojęć.
Zniżać, pochylać, naginać, kurczyć.
Mylicie się.
Nie to nas męczy. Ale że musimy się wspinać do ich uczuć.
Wspinać, wyciągać, na palcach stawać, sięgać.
Żeby nie urazić.

Janusz Korczak “Kiedy znów będę mały”

Tags: , , ,

Categorised in: Małgorzata Rybak