Porta Fidei

October 12, 2012 10:58 am

– czyli “Podwoja Wiary.” Listem Apostolskim o tym tytule Papież Benedykt XVI ogłosił wczoraj Rok Wiary. Rozpoczął się zatem rok szczególnej łaski.

Przyjęliśmy go tutaj wszyscy z wielką radością. Dla części lekarzy odkrycie piękna i harmonii obecnych w ludzkiej płciowości było istotnie powiązane z przyjęciem łaski wiary i świadomym powrotem lub nawet przejściem na łono Kościoła katolickiego. Oni wiedzą, co to znaczy łaska wiary. Ale także i ci, którzy w tej łasce trwają, wiedzą dobrze, jak ważne jest ją pielęgnować i pozwolić jej wzrastać.

Każdego dnia zaczynamy kurs Mszą św. I jak wiele osób przychodzi wcześniej, żeby się modlić, jak wiele osób prosi o spotkanie, modlitwę, spowiedź, poradę. Jak żywa jest łaska wiary w tym środowisku. I jak ważne jest, żeby w niej nie tylko trwać, ale żeby pozwolić jej wzrastać.

Fr Jay

Tags: , , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak