Powierzyć się Matce Bożej

August 15, 2014 12:54 pm

Kiedy przychodzi nam świętować kolejną tajemnicę z życia Matki Bożej, Liturgia Słowa kieruje nas do tym samych tekstów. Tych, które bowiem dają nam wgląd w misterium Jej życia, mamy zaledwie kilka. Wszystko bowiem, co się w Jej życiu wydarzyło, wynika z przyjęcia przez nią zaproszenia do bycia matką. Jej pierwsze “niech mi się stanie według słowa Twego” zostaje potem rozpisane na rozmaite sceny, posługi i zadania.

Dziś, w święto Jej Wniebowzięcia przeżywamy Jej zadanie bycia przewodniczką w naszej pielgrzymce wiary. W niej został ukształtowany Syn Boży; kiedy Jej się powierzamy, wierzymy, że Ona pomoże ukształtować w nas podobieństwo do swojego Syna, że otrzymamy serce ciche i łagodne i że będziemy kochać jak On. Dziś nam też przypomina, że ktokolwiek będzie Ją przyzywał w potrzebie, tam Ona “uda się z pośpiechem”.

Z pamięcią

ks. Jarosław

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak