Prawdziwie zmartwychwstał

April 20, 2014 5:00 am

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Gdy media szukają newsów, my mamy jeden, ten sam od wieków: Chrystus zmartwychwstał!!!

I nie mamy nic do dodania. W tym jest wszystko. I tą radością dzielimy się dziś z wszystkimi.

Życzymy Wam kochani nasi Czytelnicy, żebyście doświadczali nowości życia każdego dnia, żeby Wasze małżeńskie relacje były nie tylko przedmiotem Waszej troski i pracy, ale nade wszystko przedmiotem Waszej radości i dumy, żeby rzeczy ważne dominowały nad koniecznymi, a zadania domowe z Programów przynosiły owoce tysiąckrotne.

Choć dość daleko od Was to z modlitwą blisko,

odwiedzając Was duchowo w Waszych domach,

życząc tej radości, która nie jest z nas, ale z Niego

z błogosławieństwem

w imieniu całego naszego Zespołu Przystani

ks. Jarosław

 

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak