Program 1 po pierwszym dniu

July 27, 2014 10:11 am

Każdy Program jest inny przez miejsce i osoby. Kiedyś ktoś bliski, znający mnie od lat, zapytał, czy się nie nudzę, mówiąc ciągle to samo. Jeszcze mi się nigdy nie zdarzyło zmartwić, że będzie znowu Program. Nawet jeśli bywa czasem ciężko, tak jak teraz, gdy mamy do czynienia z sytuacją głębokiego kryzysu, na granicy rozpadu związku.

Gdy stajemy bezbronni wobec ludzkiego nieszczęścia, pozostaje nam zawsze wiara, że my widzimy tylko częściowo, poznajemy w sposób ograniczony, a czuwa nad nami “bogaty w miłosierdzie” Bóg Ojciec. A Jego – w miłości i trosce o każdego z nas – nikt nie prześcignie. Więc na koniec dnia Jemu z ufnością przynosimy każde małżeństwo. A ja dziś szczególnie proszę Patrona naszych Programów – św. Jana Pawła II o wstawniennictwo. I o siły dla nas na jutro.

Z pamięcią o Was

ks. Jarosław

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak