Więcej programów

Program 2  MY+RODZINA

Program 2 zajmuje się małżonkami jako potencjalnymi i aktualnymi rodzicami oraz sytuuje ich w szerszym kontekście relacji z krewnymi, w tym z rodziną pochodzenia i teściami. Pomaga im również w odnalezieniu swojej własnej tożsamości jako rodziny:

 1. Decyzja o rodzicielstwie
 2. Rodzicielstwo darem dla małżeństwa
 3. Małżeństwo podstawą dla rodzicielstwa
 4. Małżeństwo w genealogii pokoleń – spojrzenie wstecz
 5. Kompas wartości
 6. Małżeństwo w genealogii pokoleń – spojrzenie do przodu

 

Program 3  NASZA RODZINA+SPOŁECZEŃSTWO

Praktyczny w formie i treści, Program 3 podejmuje temat rodziny jako części społeczeństwa i pomaga małżonkom przyjrzeć się ich życiu w odniesieniu do kultury popularnej, pracy (zarówno zawodowej, jak i tej w domu), a także budowania wspólnoty, odpowiedzialności społecznej I patriotyzmu:

 1. Kultura zapraszana do domu
 2. Praca nad pracą
 3. Praca a małżeństwo i rodzina
 4. Przyjaciele naszego małżeństwa
 5. Wyobraźnia miłosierdzia
 6. Dobro wspólne narodu i państwa

 

Program 4  ja+BÓG
Program 5  my+BÓG
Program 6  nasza rodzina
+BÓG

Programy 4-6 pozwalają małżonkom spojrzeć na ich relację z Panem Bogiem. Myślą przewodnią tryptyku są słowa zaczerpnięte z soborowej Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym (Gaudium et spes 49): Miłość Boga (caritas) “uzdrawia, udoskonala i wywyższa” miłość ludzką (amor).
Program 4  ja+BÓG składa się z 6 sesji:

 1. Droga do spotkania z Bogiem
 2. Spotkanie z Bogiem
 3. Odkrywanie siebie w spotkaniu z Bogiem: Mąż
 4. Odkrywanie siebie w spotkaniu z Bogiem: Żona
 5. Życie w relacji z Bogiem
 6. Życie w Bożej perspektywie