Dla Narzeczonych

WARSZTATY
 • Po co nam małżeństwo?
 • Czy my się znamy?
 • Czy to ty?
 • Jak ja ciebie kocham?
 • Co dalej po ślubie?
 • Dlaczego potrzebny nam Bóg?
WYKŁADY
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Prawne aspekty sakramentu małżeństwa
SKUPIENIE KOŃCOWE
 • Życie łaską sakramentu małżeństwa
 • Modlitwa za męża/za żonę

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA

Program RADOŚĆ i NADZIEJA to początek wielkiej przygody dojrzewania do miłości.

Jedna edycja Programu składa się z 2 spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych pomiędzy spotkaniami.

 • PIERWSZE SPOTKANIE
  Zapraszamy Was na intensywny weekend – sobotę i niedzielę. Podczas tych dwóch dni przejdziecie przez 5 sesji warsztatowych oraz wykład nt. odpowiedzialnego rodzicielstwa. W niedzielę będzie również wspólna Msza św. Przez te dwa dni będziecie pracowali w małych grupach po 6-7 par przy wsparciu doświadczonego małżeństwa. Każda sesja warsztatowa to krótkie wprowadzenie, dynamiczne zadania i dialog tylko we dwoje przy kawiarnianym stoliku.
 • ZADANIA E-LEARNINGOWE
  Pierwsze spotkanie jest bardzo intensywne, dlatego warto wrócić do niektórych zagadnień z perspektywy codzienności. Dzięki temu łatwiej wprowadzicie pozytywne zmiany w Waszej relacji. Temu służą zadania e-learnigowe.
 • DRUGIE SPOTKANIE
  Na zakończenie zapraszamy Was ponownie na spotkanie. Tym razem tylko jeden dzień: niedziela. Weźmiecie udział w ostatniej sesji warsztatowej, wykładzie nt. prawnych aspektów sakramentu małżeństwa oraz w skupieniu duchowym. Będzie czas na medytację, możliwość spowiedzi i wspólną Mszę św.

Uwaga! Zapisy na poszczególne edycje Programu RADOŚĆ I NADZIEJA odbywają się w konkretnych, ustalonych wcześniej terminach. Informacje dotyczące dni oraz godzin zapisów znajdują się w zakładkach danych edycji (poniżej).

 

EDYCJE PROGRAMU w roku akademickim 2021-2022

ŁOMIANKI

ZGŁOSZENIA  fpr.narzeczeni@gmail.com

EDYCJA 1

 • pierwsze spotkanie: 12-13 marca 2022
 • drugie spotkanie: 10 kwietnia 2022
 • szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj

EDYCJA 2

 • pierwsze spotkanie: 9-10 kwietnia 2022
 • drugie spotkanie: 8 maja 2022
 • szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj

EDYCJA 3

 • pierwsze spotkanie: 7-8 maja 2022
 • drugie spotkanie: 11 czerwca 2022
 • szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia znajdują się tutaj

 

KRAKÓW

ZGŁOSZENIA  narzeczeni@ftrodzinie.pl

 

KOSZALIN

ZGŁOSZENIA koszalin.narzeczeni@gmail.com

 

UWAGA! Możliwość realizacji programu jest zależna od stale zmieniającej się sytuacji związanej z pandemią COVID-19

Zapraszamy na Program RADOŚĆ i NADZIEJA w Instytucie Studiów nad Rodziną im. Abp. K. Majdańskiego w Łomiankach przy ul. K. Baczyńskiego 9. Program jest skierowany do narzeczonych z Archidiecezji Warszawskiej.

Program RADOŚĆ i NADZIEJA składa się z dwóch spotkań stacjonarnych oraz 5 zadań e-learnigowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniach 12-13 marca 2022 r., a drugie w dniu 10 kwietnia 2022 r.. Godziny zajęć (mogą zostać nieznacznie zmienione): 12 marca 9.00-20.00, 13 marca 9.00-18.30, 9 kwietnia 10.00-18.00. Pomiędzy pierwszym a drugim spotkaniem narzeczeni wykonują 5 zadań w warunkach domowych.

9 kwietnia narzeczeni otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% OBECNOŚCI obojga Narzeczonych na spotkaniach stacjonarnych oraz realizacja 5 zadań e-learningowych.

Jeśli praca lub inne zobowiązania nie dają Państwu pewności uczestnictwa w pełnych spotkaniach we wskazanych dniach, prosimy o znalezienie innego kursu, lepiej dostosowanego do Państwa grafiku.

TEMATYKA

Kurs przedmałżeński prowadzony wg Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA powstał w 2010 roku w Fundacji Pomoc Rodzinie przy Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW. Program ten zastał zaaprobowany przez Duszpasterstwo Archidiecezji Warszawskiej i jest realizowany również w wielu parafiach na jej terenie. Program składa się z 6 sesji warsztatowych, 2 wykładów uzupełniających oraz skupienia końcowego.

12 marca – sesje warsztatowe: „Po co nam małżeństwo?”, „Czy my się znamy?” i „Czy to ty?”
13 marca – sesje warsztatowe: „Jak ja ciebie kocham?” i „Co dalej po ślubie?” oraz wykład „Odpowiedzialne rodzicielstwo” (na koniec dnia jest przewidziana również Msza Święta)
10 kwietnia – sesja warsztatowa: „Dlaczego potrzebny nam Bóg?”, wykład „Prawne aspekty sakramentu małżeństwa” oraz skupienie: „Życie łaską sakramentu małżeństwa”

Kurs jest prowadzony w małych grupach. W ramach sesji narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu narzeczeńskim. Przewidziany jest również czas na modlitwę.

W ramach przygotowania do małżeństwa, narzeczeni są zobowiązani do wzięcia udziału w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ się podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo, z nauczycielami naturalnych metod rozpoznawania płodności we własnej parafialnej Poradni Rodzinnej.

PROWADZĄCY

Ksiądz Jarosław Szymczak oraz pary małżeńskie

ZASADY ORGANIZACYJNE

Ze względu na pracę metodą warsztatową w kursie mogą uczestniczyć wyłącznie PARY narzeczonych – nie ma możliwości udziału pojedynczych osób.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest podanie: imion, nazwisk, miejsca zamieszkania i adresów mailowych obydwojga narzeczonych oraz numeru kontaktowego.

Dane Narzeczonych i adresy mailowe będą przyjmowane wyłącznie w terminie 19 lutego 2022 r. od godz. 17:00 do 18:00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na kurs decyduje kolejność wpływu maili na adres Fundacji (fpr.narzeczeni@gmail.com). 

Pary wpisane na listę uczestników otrzymają drogą mailową informację o przyjęciu na kurs i prośbę o wpłatę zaliczki w wysokości 100 zł od pary.  Po 19 lutego 2022 r. zostaną wysłane linki do formularzy – osobny dla narzeczonej i dla narzeczonego. Prosimy o indywidualne, osobiste odpowiedzi.
Niewypełnienie formularzy oraz niewpłacenie zaliczki do 125 lutego 2022 r. spowoduje skreślenie pary z listy uczestników.

Po wypełnieniu formularzy, około 10 dni przed pierwszym spotkaniem, małżonkowie prowadzący grupy warsztatowe wysyłają do uczestników zadanie przygotowujące do udziału w kursie.

KOSZTY

Całkowity koszt udziału w Programie to 250 zł od osoby. Kwota ta uwzględnia: wynajem sal, podręczniki dla uczestników, materiały warsztatowe, obiad (trzy dni), przekąski oraz inne koszty organizacyjne (nie uwzględnia noclegu). W razie zgłoszenia potrzeby kwota może zostać rozłożona na raty.

Przedpłaty w wysokości 50 zł od osoby (100 zł od pary) prosimy wpłacać  na konto Fundacji Pomoc Rodzinie. Pozostałą kwotę czyli 200 zł od osoby (500 zł od pary) można wpłacić na miejscu gotówką lub przelewem do dnia 11 marca 2022 r.

Rezygnacja z udziału w kursie po 7 marca 2022 r. oznacza brak zwrotu zaliczki, ze względu na wydatki poniesione przez Fundację związane z organizacją kursu.

Pytania i zapisy: fpr.narzeczeni@gmail.com

Dane do przelewu:
Fundacja Pomoc Rodzinie
ul. Baczyńskiego 9, 05-092 Łomianki
Nr konta: 43 1500 2022 1220 2002 2391 0000
tytułem: imiona i nazwiska narzeczonych oraz data: 12-13 marca 2022

DODATKOWE INFORMACJE

 • Program RADOŚĆ i NADZIEJA posiada rekomendację Archidiecezji Warszawskiej. Na zakończenie Programu narzeczeni otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu przedmałżeńskiego niezbędne przy zawarciu sakramentu małżeństwa. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest 100% obecności podczas obu spotkań oraz przesłanie informacji zwrotnej z 5 zadań e-learningowych.
 • Gdy wiesz już, kogo chcesz uczynić swoją żoną – swoim mężem, to warto przygotować się do małżeństwa z tą konkretną osobą, a nie do małżeństwa “w ogóle”. Dlatego na Program zapraszamy pary narzeczonych, a nie pojedyncze osoby.
 • W ramach przygotowania do małżeństwa narzeczeni powinni wziąć udział w 3 spotkaniach w Poradni Rodzinnej. Spotkania te NIE ODBYWAJĄ SIĘ podczas spotkań weekendowych. Należy umówić się na nie dodatkowo najlepiej w własnej Diecezji.
Muszę przyznać, że oboje byliśmy pozytywnie zaskoczeni. Zajęcia nie były pustym moralizowaniem ani zbiorem nudnych wykładów. Było dużo śmiechu i zabawy. Dowiedzieliśmy się o sobie nowych ciekawych drobnostek, choć wydawało się nam, że wszystko już wiemy. Poleciłabym ten kurs każdej parze nawet niekoniecznie narzeczonych.
narzeczona, 23 lata