Projekty dofinansowane przez Gminę Łomianki

March 4, 2016 7:50 am

W 2015 roku, dzięki dofinansowaniu z Gminy Łomianki, o które wytrwale zabiega Agnieszka Dowejko, szefowa administracji finansowej Fundacji, mogliśmy zrealizować następujące projekty:

1. Ekologiczne planowanie rodziny – warsztaty 

Celem realizacji projektu było: upowszechnianie ekologicznych metod planowania rodziny, promocja zdrowia fizycznego i psychicznego członków rodziny, eliminacja szkodliwych dla zdrowia metod ingerencji w organizm kobiety, także w odniesieniu do planowania rodziny, wczesne wykrywanie zaburzeń funkcjonowania organizmu szczególnie w zakresie zdrowia prokreacyjnego, umożliwiające podjęcie leczenia w przypadku choroby,

2.  Programy na Miłość i Życie – konstruktywne strategie rozwiązywania konfliktów 

Zadanie miało pomóc małżeństwom i narzeczonym odkryć, jak w twórczy i autentyczny sposób mogą rozwijać wzajemne relacje i – opierając się na silnych więziach rodzinnych – stawiać czoła wyzwaniom współczesnego świata.

3. 20 Błędów wychowawczych rodziców – coaching rodzicielski 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu spotkań z rodzicami dzieci w wieku 7 – 17 lat, sprawiających kłopoty wychowawcze. Program miał na celu pomoc w budowaniu w rodzinie relacji opartych na miłości i akceptacji oraz umiejętnym, jasnym stawianiu wymagań i granic. Przeznaczony był dla wszystkich rodziców i wychowawców, a nawet może przede wszystkim dla tzw. dobrych rodziców i dobrych wychowawców. Miał spełniać głównie rolę profilaktyczną, a nie terapeutyczną. Aktywny udział uczestników zajęć – drama, powrót do wspomnień z dzieciństwa, autorefleksja, wymiana doświadczeń, ćwiczenie nowych sposobów komunikowania się okazały się bardzo skuteczną techniką uczenia się.

4. Wolność – Patriotyzm – Rodzina: integracja wokół wartości. 

Celem tego szerokiego projektu była integracja społeczności lokalnej, upublicznienie i popularyzacja działalności Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW wśród mieszkańców gminy, krzewienie pamięci o wspólnych przodkach i bohaterach – przybliżenie postaci abpa Kazimierza Majdańskiego, honorowego obywatela Łomianek, oraz jego nauczania i działalności, rozwój i pogłębienie świadomości historycznej i społecznej mieszkańców gminy Łomianki i inne.

Zobacz cały newsletter TU

2000px-POL_Łomianki_flag.svg

Herb Łomianek

Tags:

Categorised in: Fundacja Pomoc Rodzinie