przystań

February 25, 2015 5:00 am

P iszę tu od czasu do czasu.

R aczej nieśmiało, ale

Z aglądam tu codziennie, aby

 Prz Y stanąć na chwilę.

S zukam inspiracji i wiem, że i

T y też możesz znaleźć coś dla siebie.

A może nawet dużo więcej 🙂

 Przysta Ń tu razem z nami!

I daj się otulić Bożą Miłością, bo wszystko, co mamy robić, to kochać Boga, choć czasem chciałoby się żądać znaku. Ale ten już był i pokazał, jak bardzo Bóg nas kocha i chce z nami być.
“To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza.” (Łk 11, 29)

Dorota

Tags: ,

Categorised in: Dorota