"Radość i Nadzieja"

February 1, 2016 5:00 am

– towarzyszą młodym, którzy przychodzą na nasz Program. Radość,  bo znaleźli (wreszcie) kogoś, z kim pragnie dzielić się całe życie, kogo się chce uczynić dla siebie najważniejszą osobą na świecie, kto jest gotowy/a przyjąć mnie w darze i także w darze oddać w siebie. Nadzieja – że ten wybór jest dokonany w prawdzie i że na całe życie, że trudności i problemy napotkane nas nie oddalą od siebie, ale jeszcze bardziej zjednoczą i że na tej drodze spotkamy Pana Boga.

Ale także po stronie prowadzących jest radość i nadzieja. Radość, bo pojawili się kolejni „młodzi”, którzy przychodzą, by swoją miłość powierzyć Panu Bogu i że można podzielić się z nimi własnym doświadczeniem oraz im w tym czasie przygotowania towarzyszyć. Nadzieja, że dzięki temu sami umocnimy się w naszych powołaniach.

To jeszcze nie koniec naszego Programu. Zakończyła się tylko pierwsza jego część. Teraz narzeczonych czekają zadania domowe, które pozwolą im pogłębić treści z Programu i wdrożyć je w życie, a za kilka tygodni czeka ich jeszcze kolejna sesja warsztatowa.

Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za pamięć i modlitwy. Jest za co dziękować i czym się cieszyć.

Z serdeczną pamięcią i modlitwą

Ks. Jarosław 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak