Radości i nadzieje Programu dla Narzeczonych

March 31, 2015 5:20 am

W roku 2013 decyzją Kardynała Kazimierza Nycza Program dla Narzeczonych “GAUDIUM et SPES.Radość i nadzieja” został przyjęty do kanonu obowiązujących w Archidiecezji Warszawskiej. To zapoczątkowało serię trwających do dzisiaj szkoleń, prowadzonych przez Agnieszkę i Mariusza Rogalskich oraz Antoninę i Jacka Gosów. Ostatnie szkolenie zakończyliśmy 15 marca tego roku.

Program dla Narzeczonych – podobnie jak kolejne – jest prowadzony przez kapłana i małżeństwo. W ramach 6 sesji tematycznych narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu w parach. Uwieńczeniem Programu jest skupienie wokół tematu życia łaską sakramentu małżeństwa. Program jest pozytywnie odbierany przez narzeczonych i w parafiach. Już teraz zgłasza się na niego więcej par, niż jesteśmy w stanie przyjąć. Potrzeba zatem kolejnych szkoleń i stałej formacji małżonków prowadzących Program w swoich parafiach.

0_EVA0080B

Tags: ,

Categorised in: Fundacja Pomoc Rodzinie