Ruszamy w podróż

February 18, 2015 5:00 am

Dziś, w Środę Popielcową, ruszamy w długą podróż do źródeł naszej wiary, do naszej odzyskanej godności, do Nowego Przymierza ze Stwórcą w tajemnicy naszego Odkupienia. Choć dominować będzie w tym czasie refleksja nad męką i śmiercią naszego Zbawiciela, to jednak to, na co czekamy, to nie Jego śmierć i pogrzebanie, ale Jego Zmartwychwstanie. Wierzymy w to głęboko, że w Nim nie tylko nasza śmierć została pogrzebana, ale że także w Nim jest nasze życie.

Czas Wielkiego Postu, gdy patrzymy w skali całego roku, jest krótki, ale z drugiej strony tym bardziej każdy jego dzień powinien zostać wykorzystany na refleksję o stanie mojej wiary, na troskę o moją żywą relację z Nim, na  uwzględnianie Jego obecności w moim życiu.

Zwykle kojarzymy Wielki Post z radykalnymi postanowieniami, rezygnując z wielu rzeczy godziwych samych w sobie, ale gdy z nich rezygnujemy, pozwalają nam pamiętać, że teraz jest czas zbawienia, że ten dzień został nam dany na współpracę z łaską Bożą.

Niech tych kilka pytań pozwoli nam zacząć ten czas najpiękniej: Jaką tożsamość chcę w sobie w tym czasie rozwijać? Kto ma być beneficjentem moich postanowień? Kogo pragnę nimi uszczęśliwić? Jakim będę w czasie Wielkanocnym?

Z najserdeczniejszą modlitwą za Was, kochani nasi Czytelnicy i Przyjaciele Przystani

Wasz zawsze blisko, choćby fizycznie daleko

Ks. Jarosław

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak