Słuchać Boga

April 16, 2015 5:00 am

„Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię”. (Dz 5, 28)

Dwa tysiące lat temu zakazywano apostołom mówienia o Chrystusie. Czy te czasy już minęły? Czytam różne doniesienia, obserwuję świat wokół siebie i dochodzę do wniosku, że wiele się nie zmieniło. Tak wiele miejsc, w których istnieje temat “zakazany”. Możesz z nami być, mieszkać między nami, ale nie mów nam o Bogu, o Chrystusie. Nie zetknąłem się z taką nienawiścią, za co Bogu dziękuję. Nie wiem jednak, co jutro przyniesie. Czy będę potrafił dać świadectwo? Czy znajdę w sobie odwagę, by bardziej słuchać Boga niż ludzi? Boże obdarz łaską Ducha św.

Michał

Tags:

Categorised in: Michał