smak Boga

October 16, 2014 5:00 am

„Stawszy się rodzicami, małżonkowie otrzymują od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich miłość rodzicielska ma się stać dla dzieci widzialnym znakiem tej samej miłości Boga, od której bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”. (Jan Paweł II, Familiaris consortio, 14)

Często wracam myślą do tych słów św. Jana Pawła II. Również w rodzicielskim rachunku sumienia. Jak wielkie to zadanie i odpowiedzialność – obdarować dziecko taką miłością, by doświadczyło „smaku” Boga, Jego dobroci, łagodności, miłosierdzia, wierności, wyrozumiałości dla ludzkiej kondycji. By o Jego cechach nie tyle uczyło się „na sucho” na lekcjach religii, co doświadczało ich od pierwszych chwil istnienia we własnym domu. Dla mnie to ogromna motywacja do przemiany serca, a listę upragnionych cech i zachowań podsuwa nam dziś Psalm 103:

„Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych nam nie odpłaca. (…) Jak się lituje ojciec nad synami, tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem”.

Basia

Tags: ,

Categorised in: Basia