smile!

May 17, 2012 7:00 am

“Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość” (J 16,20)

Cały świat pędzi, wkładając dużo wysiłku i środków w poszukiwanie rozrywki, adrenaliny, wesołkowatości, ale w rzeczywistości nie przestaje być smutny.

Jezus to wie i gwarantuje nam radość. Radość, której źródłem jest On sam. Im bliżej Niego jesteśmy, tym łatwiej odeprzeć smutki dnia codziennego, znaleźć siłę do przezwyciężenia nowych. Im bliżej Niego jesteśmy, tym łatwiej okazać tę radość drugiemu, choćby poprzez serdeczny uśmiech.

Więc: smile! 🙂

Dosia

Tags: ,

Categorised in: Dorota