sms na dzisiaj

March 3, 2012 7:44 am

“On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.” Mt 5,45

To dobrze, że Boża sprawiedliwość jest zupełnie inna od tej ludzkiej, bo dzięki niej, pomimo słabości i upadków, cały czas mamy szanse.

Wdzięczni bądźmy za Boże miłosierdzie, za Jego miłość, która przyjmuje człowieka takim, jakim jest. Jest zawsze pierwsza; uzdrawia, uwalnia i przemienia ku nowemu.

Dosia

Tags: ,

Categorised in: Dorota