sms na dzisiaj

March 8, 2012 8:04 am

“Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją!” (Jr 17,7)

Gdy wszystkie nasze pragnienia i oczekiwania oddamy Panu, wtedy otrzymamy właśnie to, czego nam najbardziej potrzeba.

Dowartościowania i uznania? – “Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu : tyś moim” Iz 43,1.

Bezpieczeństwa? – “Pan Cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym” Ps 121,5

Zrozumienia? – “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11,28

Siły? – “Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,13

 I wreszcie:

Miłości? – “Ukochałem cię odwieczną miłością” Jr 31,3

Dosia

Tags: , ,

Categorised in: Dorota