Śp. Janina Filipczuk

August 12, 2013 8:29 am

Obrady American Academy of FertilityCare Professionals zakończyły się bardzo miłym dla nas akcentem. Śp. Janina została uhonorowana nagrodą, która trafi do jej rodziny. Osoba przedstawiająca jej dorobek bardzo mocno wyakcentowała jej niezwykłe zaangażowanie w przyniesienie NaPro do Polski.

Do dziś żywo pamiętam jej pobyt w Łomiankach i nasze spotkania pełne planów i projektów. To dzięki niej znalazłem się w Omaha i rozpoczęła się niezwykła przyjaźń z Instytutem Papieża Pawła VI.

Dziś oba Instytuty, ten w Omaha i nasz w Łomiankach łączy oficjalna współpraca, a przecież jeszcze bardziej nas łączy to samo pragnienie niesienia Dobrej Nowiny o małżeństwie i rodzinie. U początków tej przyjaźni jest śp. Janina. Jak dobrze, że organizatorzy pomyśleli o tej, która gdziekolwiek się pojawiała, wnosiła ze sobą dynamizm, entuzjazm i dużo ciepła.

Polecamy Janinę Bożemu Miłosierdziu, ale też i jej dalszej trosce – NaPro w naszej Ojczyźnie.

z New Orleans ciągle

Fr. Jay

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak