Spotkanie American Academy of FertilityCare Professionals

July 13, 2014 5:00 am

zakończone. Następne spotkanie za rok, z powrotem w USA. Ostatnie referaty pokazywały nowe obszary, które trzeba będzie pogłębić, zagadnienia, które wymagają bardziej szczegółowych badań i odpowiedzi. To nie tylko spotkanie, żeby się podzielić dokonaniami, studiami, ale także żeby zainspirować do dalszych badań i studiów. Spotkaliśmy się na gruncie języka angielskiego, ale ze wszystkimi możliwymi akcentami: angielskim, szkockim, irlandzkim, amerykańskim, ale także niemieckim, francuskim, włoskim, chorwackim i polskim. I jakoś się udało porozumieć. Choć bywało trudno. 😉

Otwierają się nowe obszary współpracy; przetestowane przez innych rozwiązania znajdą zastosowanie w nowych miejscach. Zostały zadzierzgnięte nowe znajomości.

Już z podróży do Londynu na nowe zadania

ks. Jarosław

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak