Środa Popielcowa

February 10, 2016 5:00 am

Rozpoczynamy dziś Wielki Post. Czas szczególnego zatrzymania nad niepojętą Bożą miłością i naszą kruchą, grzeszną naturą. Miejscem spotkania jest zawsze Boże Miłosierdzie, gdzie spotyka się grzesznik, który kocha Pana Boga, z Nim samym. W tym roku jest ono jeszcze szczególniejsze przez Rok Miłosierdzia, w którym jesteśmy zaproszeni, by być miłosierni jak Ojciec nasz jest miłosierny.

I choć każdy z nas ma swoje własne wypróbowane sposoby i umartwienia na głębsze wejście w Wielki Post, swoje własne „modlitwy, posty i jałmużny”, to zawsze warto wykorzystać poszczególne tygodnie tego czasu na to, żeby w każdym z podstawowych obszarów troski o relację małżeńską wzrosnąć: w łagodności, szacunku, (wolnym, twórczym i radosnym) darze z siebie, w pielęgnowaniu rytuałów, w trosce o małżeński dialog i małżeńską czystość.

Każdą i Każdego z Was otaczam serdeczną modlitwą.

Z błogosławieństwem na dziś i każdy dzień Wielkiego Postu,

Ks. Jarosław

Tags:

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak