Środa Popielcowa – uwierzyć miłości

February 13, 2013 7:19 am

Dziś zaczyna się Wielki Post. Czas najzupełniej wyjątkowy. Czas specjalnej łaski. Czytam z jakąś nową wrażliwością Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013 roku. W świetle tego, co się stało w poniedziałek, każde jego słowo czytam trochę jak testament, za chwilę przecież przestanie przemawiać jako Papież.

Całe Orędzie mnie zachwyciło. Warto się w nie wczytać. Pozwólcie, że dwoma zdaniami z niego z Wami się podzielę:

Chrześcijanin to osoba zdobyta przez miłość Chrystusa, dlatego też przynaglany przez tę miłość – „caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14) – jest otwarty w głęboki i konkretny sposób na miłość bliźniego (por. tamże, 33). [nr 1]

Wszystko bierze początek w pokornym przyjęciu wiary („dowiedzenia się, że jesteśmy kochani przez Boga”), ale punktem dojścia musi być prawda miłości („umiejętność kochania Boga i bliźniego”), która pozostaje na zawsze, jako pełnia wszystkich cnót (por. 1 Kor 13, 13). [nr 4]

Można powiedzieć w największym skrócie, że chodzi po prostu o to, żeby „uwierzyć miłości” (1 J 4, 16).  Program na Wielki Post. Dla każdego z nas będzie to wyznaczało odmienne zadania, inne zmagania, inny punkt wyjścia… Punkt dojścia mamy wspólny.

Do zobaczenia na trasie.

z serdeczną pamięcią o Was wszystkich i modlitwą

ks. Jarosław

 

Tags: ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak