strefa ochronna

March 23, 2014 8:59 am

“Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.” (J 4,5-42)

O wodzie mogłabym wiele pisać 🙂 I to nie dlatego, że akurat lubię „lać wodę”, a dlatego, że stanowiła ona przedmiot moich badań na studiach 🙂.

Mimo że w Polsce mamy niewielkie zasoby wodne i są one niewiele większe od zasobów Egiptu, przyzwyczailiśmy się, że woda po prostu jest. Obecnie bardzo rzadko spotyka się tradycyjne studnie, z których zaczerpnięcie wody wiąże się z konkretnym wysiłkiem fizycznym, wystarczy przecież odkręcić kran i zaspokoić jedno z podstawowych,niezbędnych do życia, pragnień. Niewiele też wiemy o tym, jak licznym procesom trzeba ją poddać, aby uzdatnić do picia i jak bardzo chronione są ujęcia wody pitnej.

O taką zwykłą, niezbędną do życia, wodę poprosił Jezus Samarytankę, ale też zasugerował, że też  może jej dać wodę, ale o wiele bardziej cenniejszą i zupełnie innej natury. Samarytanka poznała, że „woda żywa”, którą zaoferował Jezus jest cudowna i ma niezwykłe właściwości, zaspakaja wszelkie pragnienia i zapewnia  życie wieczne.  Poprosiła Go więc o nią. O wodę, która stanie się w niej źródłem!

Ale o każde źródło wody, czy to pitnej, czy „wody żywej” trzeba dbać, aby nie uległo zatruciu, zanieczyszczeniu. Trzeba stworzyć wokół niego strefę ochronną i sprawdzać jego stan czystości. Trzeba dbać, aby nie wyschło, nie zostało zasypane. Tym bardziej, że jest to Boży dar dla każdego z nas.

Wydaje się, że teraz jest dobry czas na taką kontrolę.

Dorota

Tags: ,

Categorised in: Dorota