Święta Rodzina

December 28, 2014 5:00 am

Pierwsze i najdłuższe środowisko życia Pana Jezusa. Tu wzrastał, tu nabierał mądrości i łaski i tu pierwszy ją objawiał. Jakim cudownym był darem dla Maryi i Józefa. Jego prawdziwa natura i Jego misja nie rozsadziła rodziny, ale się w nią przepięknie włączyła. Był Synem Bożym i synem Maryi i Józefa, był Panem i „był im poddany“, był Zbawicielem świata i uczestniczył w codziennych zadaniach domu. Jakim niezwykłym miejscem jest rodzina, skoro może pomieścić największe misje i codzienność. Tu wzrastają niezwykli misjonarze i tu wzrastają niezwykłe mamy i ojcowie; tu się obdarza miłością i szacunkiem, którym potem się będzie promieniować na wszystkie relacje i tu jest pierwsza szkoła pracy i modlitwy, życia rodzinnego i społecznego.

Trudno się dziwić, że wielu z nas chciałoby zawołać wraz z błogosławionym Pawłem VI: „O, jak bardzo pragnęlibyśmy powrócić na nowo do lat dziecinnych i poddać się tej pokornej, a wzniosłej szkole nazaretańskiej! Jakbyśmy chcieli pod okiem Maryi uczyć się na nowo prawdziwej wiedzy o życiu i najwyższej mądrości praw Bożych!“

Skoro nie możemy „powrócić na nowo do lat dziecinnych“ to jednak możemy, już jako dorośli, podarować naszym dzieciom miłość do Świętej Rodziny i zaprosić Ją dzisiaj do naszych domów, żeby je uczyniła swoimi.

I tak się dziś o to modlę. Za Wasze – piękne troską jaką w nie wkładacie – Domy, za Wasze relacje i trud ich kształtowania i o piękną przyszłość Waszych dzieci, którym często dajecie jeszcze więcej, niż sami otrzymaliście; umocnieni łaską z wysoka.

Z modlitwą

Ks. Jarosław

*(przemówienie z 5 stycznia 1964 roku w Nazarecie)

Tags: , , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak