szansa

June 8, 2012 8:19 am

“Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16-17)

Bóg nas dobrze zna, wie, że łatwo rezygnujemy w obliczu niepowodzenia i trudności.
Znając nasze słabości, wcale nie oczekuje od nas natychmiastowej doskonałości, osiągnięcia ideału.

Pragnie, abyśmy byli doskonali i daje nam na to czas. A przy tym w Swoim Słowie daje nam konkretne wskazówki, porady i inspiracje.

Tylko od nas jednak zależy, czy je wykorzystamy, czy zmarnujemy.

Życzę wszystkim dobrego dnia 😉

Dosia

Tags: ,

Categorised in: Dorota