Powstanie Kolegium Św. Rodziny

March 4, 2016 8:30 am

1 września 2015 przy współpracy Instytutu Świętej Rodziny, Fundacji Pomoc Rodzinie i rodzin Ogniska Mazowieckiego powstało Kolegium Św. Rodziny, zespół katolickich szkół działających w ramach edukacji domowej, od szkoły podstawowej do liceum. Dyrektorem placówki został dr Andrzej Mazan. Kolegium realizuje aktualną podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem Kolegium jest wsparcie rodziców, którzy z różnych powodów chcieliby, aby ich dzieci zdobywały wykształcenie w ramach edukacji domowej. Oferuje opiekę psychologa i pedagoga oraz pomaga organizować warsztaty z przedmiotów obowiązujących w curriculum. Jest otwarte na współpracę z rodzicami oraz potrzeby uczniów.

Więcej informacji o działaniu Kolegium oraz o tym, jak rozpocząć naukę w jego ramach, na stronie: http://kolegium.wix.com/kolegium-sw-rodziny#!nasze-kolegium/c1se

Zobacz cały newsletter TU

Logo Kolegium Św. Rodziny