Wieczorne zatrzymanie przed Najświętszym Sakramentem

October 13, 2012 10:08 am

tak bardzo pozwala odpłynąć temu wszystkiemu, co niepotrzebne, co przypadkowe, czego nie warto zabierać na wieczność. I odwrotnie. W ciszy Adoracji można wypowiedzieć i pozbierać to, co szczególnie cenne, drogie i wartościowe.

Na szczęście w  najbliższej okolicy hotelu, gdzie odbywa się pierwsza część kursu NaPro, zwana tu w skrócie EP 1 (Education Phase 1), jest kościół z kaplicą wieczystej adoracji. Jaka to radość, że te same pragnienia dzielą inni, dla których te chwile są tak potrzebne i ważne. Czy to nie dziwne, że właśnie tu, w Ameryce, gdzie wydaje się, że życie jest takie jak szybkie i łatwe jak ich fast foody, jest tyle kościołów, gdzie znajdują się kaplice wieczystej adoracji. W najbliższej okolicy naliczyłem 5 takich miejsc.

Tu bycie katolikiem nie jest czymś tak oczywistym jak dla nas. Tu katolikiem się często staje, katolicyzm jest przedmiotem wyboru.

Fr Jay

Porta Fidei

October 12, 2012 10:58 am

– czyli “Podwoja Wiary.” Listem Apostolskim o tym tytule Papież Benedykt XVI ogłosił wczoraj Rok Wiary. Rozpoczął się zatem rok szczególnej łaski.

Przyjęliśmy go tutaj wszyscy z wielką radością. Dla części lekarzy odkrycie piękna i harmonii obecnych w ludzkiej płciowości było istotnie powiązane z przyjęciem łaski wiary i świadomym powrotem lub nawet przejściem na łono Kościoła katolickiego. Oni wiedzą, co to znaczy łaska wiary. Ale także i ci, którzy w tej łasce trwają, wiedzą dobrze, jak ważne jest ją pielęgnować i pozwolić jej wzrastać.

Każdego dnia zaczynamy kurs Mszą św. I jak wiele osób przychodzi wcześniej, żeby się modlić, jak wiele osób prosi o spotkanie, modlitwę, spowiedź, poradę. Jak żywa jest łaska wiary w tym środowisku. I jak ważne jest, żeby w niej nie tylko trwać, ale żeby pozwolić jej wzrastać.

Fr Jay

Oddanie głosu słuchaczom

October 11, 2012 10:32 am

wieńczy konferencję Love and Life Unlimited.

Każdy z uczestników przedstawia swoje własne wystąpienie na tematy poruszane w tym czasie. I niezwykle interesujące jest, co każdy z tych 10 osób zauważył, przeżył, czym chce się podzielić. Zachwyciło mnie bogactwo ujęć, umiejętność zaprezentowania, wykorzystania różnych pomocy, ale też i praktyczność podejścia Organizatorów.

Jak sprawdzić czy uczestnicy skorzystali? Można oczywiście zrobić im test, ale też można ich posłuchać i sprawdzić, czy po kilku dniach słuchania zdobyli praktyczną wiedzę i potrafią się nią podzielić.

Przy takim podejściu trudno zastosować studencką zasadę 3 x Z.

Good job.

Fr Jay

Love and Life – Unlimited!

October 10, 2012 10:26 am

Love and Life Unlimited Conference towarzyszy zwykle kursom dla Instruktorów modelu Creightona i lekarzy NaProTechnology. To konferencja przeznaczona głównie dla osób, które pragną w swoim życiu i środowisku wspierać cywilizację życia i miłości. Stąd dużo w tej grupie kapłanów, ludzi związanych z duszpasterstwem rodzin w swoich parafiach, doradców małżeńskich.

Obecna grupa jest dość międzynarodowa: USA, Meksyk i Anglia. Trzech kapłanów, troje pracowników Instytutu Papieża Pawła VI, dwoje doktorantów, dwoje doradców małżeńskich, dwóch doktorów. Wśród uczestników jest też najstarszy syn Sue i Toma Hilgers – Paul, który wzrastał razem z Instytutem.

Moim zadaniem było zapoznać uczestników z teologią ciała bł. Jana Pawła II w ciągu 4 spotkań. Samo zadanie byłoby cudowne samo w sobie, gdyby nie to, że językiem wykładowym jest ciągle obcy język – język angielski. I już ta przeszkoda by wystarczyła, żeby sobie nie poradzić, gdyby nie niezastąpiony Team, który w takich sytuacjach zawsze przychodzi z pomocą.

Jutro uczestników czeka przygotowanie 8 minutowej prezentacji jako owoc konferencyjnych przemyśleń. Trzymamy kciuki.

Fr Jay

Love & Life Unlimited Conference odbędzie się w Polsce, w Łomiakach k/Warszawy 11-15 lutego 2013. [przyp. red.]

Pierwszy egzamin

October 9, 2012 6:49 am

Dla większości z obecnych na kursie NaProTechnology w Omaha dzisiejszy egzamin był pierwszym egzaminem po wieeeelu latach. Ileż więc temu towarzyszy emocji. Ale też i niezwykłe było patrzeć jak każdy na swój własny sposób się przygotowywał się do niego. Ileż strategii uczenia się mamy. Wypracowywane przez całe lata, przydają się niezmiernie, gdy trzeba sprostać kolejnemu zadaniu.

Malutkie grupki siedzące razem, ale każdy w ciszy i obok malutkie grupki wymieniające się informacjami. Samotnie siedzące osoby, mówiące do siebie w ciszy, i samotni ze słuchawkami na uszach. Pozamykani w swoich pokojach i siedzący w lobby hotelu….

Kiedy był mój ostatni egzamin? Jak bym się do niego zabrał? Czy jeszcze chce mi się uczyć?

Fr Jay

Men's Club

October 8, 2012 11:56 pm

… wreszcie się ukonstytuował. Tradycyjnie w czasie trwania EP w Omaha jest kilka kolacji “on our own”, czyli każdy się jakoś organizuje. Jak bywało poprzednio zaprosiłem wszystkich panów na wspólne wyjście na kolacje, do bardzo blisko znajdującej się restauracji “Anthony’s”, gdzie serwują znakomite steki.

Ale nie o steki oczywiście chodziło, ale o to, żeby się panowie mogli poznać i coś o sobie powiedzieć. Było nas razem 12 sprawiedliwych. Ileż niesamowitych historii kryje się za każdym z nich. Dla niektórych droga do NaPro to także droga do Kościoła katolickiego, dla innych, to droga pod prąd kolegom, współpracownikom, szefom…

Od Porto Rico, przez Meksyk, do Filipin, od Florydy, przez Luisianę do Illinois. Spotkali się tutaj i opowiadają z radością o świadkach życia, których spotkali na swojej drodze, którzy ich zainspirowali. I pomyśleć, ile dobra zostanie przez nich teraz przekazane dalej?

Fr Jay

Siostra Maria

October 7, 2012 12:41 am

… jest Klaryską. 67 lat temu wyjechała z Polski (dziś ma lat 80), z czego w USA jest blisko 25 lat. I przez te wszystkie lata nie miała za bardzo okazji rozmawiać w swoim ojczystym języku.

Gdy siostry Klaryski z Omaha zostały poproszone o modlitwę w intencji kursu NaProTechnology w Łomiankach, pierwsza wykrzyknęła z radości, że to u niej w kraju. Więc się za nas bardzo modli.

Dzisiaj udało mi się na chwilę wyskoczyć z kursu w Omaha, żeby jej za to najserdeczniej podziękować i oczywiście poprosić o jeszcze. No i … rozmawialiśmy po Polsku. Jaka to była dla niej radość. I jak trudno powiedzieć, co tam u nas w Kraju. Na szczęście wszystkie te opowieści to materiał do modlitwy. Na koniec wyściskaliśmy się, nie jak siostra Klaryska z Fr. Jay’em, tylko jak siostra z bratem. I jeszcze raz. I jeszcze raz. No to do szybkiego zobaczenia. A póki co, pamiętajmy o sobie w modlitwie. No i jeszcze raz.

Pamiętajmy o niej i o jej siostrach. Bo one o nas pamiętają.

Fr Jay

z wdzięcznością

September 16, 2012 5:59 am

Co było dla mnie takiego najbardziej niesamowitego w minionym tygodniu?

Czy to, że po raz pierwszy dr  Hilgers wraz z całym Zespołem prowadził pełny kurs NaProTechnology poza centrum w Omaha, i to nie w USA, ale daleko za oceanem, w Polsce? Myślę, że nie.

Może to, że przyjechało prawie aż 100 osób z różnych krajów: Chorwacji, Niemiec, Irlandii, Litwy, Słowenii, Ukrainy, Francji, Anglii i Nigerii? Też nie.

Czy to, że była prasa, telewizja, dr Hilgers udzielał wywiadu? Na pewno nie.

Najbardziej niesamowite dla mnie było ogromne zaangażowanie i ofiarność ze strony całego Zespołu z USA, abyśmy jak najwięcej się nauczyli, jak najwięcej zrozumieli. Codziennie także chyliłem głowę z szacunkiem przed tak dużym wysiłkiem, jaki ofiarowali ze swej strony studenci. Tak wiele było kobiet w ciąży –  zarówno wczesnej, jak i wysokiej. Matki z małymi dziećmi przy piersi z wysiłkiem godziły opiekę z nauką. Dług wdzięczności wypisany był na twarzach tych, którzy pozostawili w domach żonę/męża z dziećmi. Ta wdzięczność wybrzmiewała w telefonach. Z tą wdzięcznością wracam dziś do domu i ja.

A Wam bardzo dziękuję za modlitwę.

Michał

Jedna wielka rodzina

September 15, 2012 5:00 am

Ostatni dzień. Wszystkim nam towarzyszy świadomość, że w tym samym gronie zobaczymy się dopiero w lutym. Po kilku dniach intensywnego programu wszyscy staliśmy się sobie bliżsi. Jeszcze wczoraj późnym wieczorem można było spotkać międzynarodowe grupki skupione na wspólnej nauce. I w tym wypadku pomagało, że zarówno język egzaminu, jak i język komunikacji – to ten sam angielski.

Choć nie udało się z każdym zamienić słowa, to jednak dominuje wrażenie, że znamy się od dawna oraz że zabieramy siebie nawzajem – do siebie.

Każdego z instruktorów czeka teraz intensywna praca. Ale to dobrze, bo ta praca jest dla wielu szansą na rodzicielstwo.

xj

A na koniec dnia…

September 14, 2012 5:00 am

… spotykamy się w ciszy adoracji Najświętszego Sakramentu. Cały dzień siedzenia w szczegółach tak istotnych, ale też i tak dokładnie omawianych (czasem aż do milimetrów), że się w głowie kręci, wymaga spotkania z Panem Życia. Spotkanie w milczeniu pozwala kontemplować tajemnicę życia z właściwej perspektywy.

Jak miło musi być Panu Jezusowi patrzeć na lekarzy i uczących się instruktorów Modelu Creightona, trwających na spotkaniu z Nim. I nie wiadomo, czy tu się nie zaczynają te wszystkie późniejsze ich sukcesy.

Jutro czeka ich ostatni egzamin. Potem będzie 4 miesięcy praktyk, by w lutym spotkać się ponownie i pójść dalej z wiedzą.

Dalej więc ich wspierajmy.

xj