Nasz Program dla Narzeczonych – darem dla Archidiecezji Warszawskiej

March 4, 2016 8:10 am

W styczniu 2016 roku mija 6 lat od pierwszej edycji Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA. Jego cechy szczególne to: krótkie wykłady, rozbudowane warsztaty, dialog w parach oraz możliwość wglądu w doświadczenie małżonków, którzy nie zmęczyli się swoim małżeństwem 🙂 Najczęstsze opinie o nim: zaskakujący, praktyczny i… “chcemy kontynuować”.

W 2013 roku Program został zaakceptowany i wyróżniony w Archidiecezji Warszawskiej. Od tego czasu, we współpracy z Archidiecezją, szkolimy  pary małżeńskie, które – wraz z kapłanami – prowadzą później Program dla Narzeczonych w swoich parafiach. Cykle szkoleń prowadzone są przez Agnieszkę i Mariusza Rogalskich, Antoninę i Jacka Gosów, zaś z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin – także przed Beatę Chojnacką i ks. Dominika Koperskiego. Dzięki wielkiej pracy Agnieszki Rogalskiej opracowany został dla Archidiecezji podręcznik metodyczny dla par prowadzących oraz nowa książka dla uczestników kursu, zaś w przygotowaniu jest książka dla kapłanów.

W grudniu 2015 roku JE Kard. Kazimierz Nycz ogłosił nowe zasady prowadzenia kursów przedmałżeńskich w Archidiecezji Warszawskiej, opracowane w oparciu o treści i metodykę naszego Programu dla Narzeczonych RADOŚĆ i NADZIEJA. Dzielimy się z Wami tą radością z nadzieją, że zainspirujemy wiele kolejnych małżeństw – i to już na starcie 🙂

Zobacz cały newsletter TU

Radość i Nadzieja FPR

"Radość i Nadzieja"

February 1, 2016 5:00 am

– towarzyszą młodym, którzy przychodzą na nasz Program. Radość,  bo znaleźli (wreszcie) kogoś, z kim pragnie dzielić się całe życie, kogo się chce uczynić dla siebie najważniejszą osobą na świecie, kto jest gotowy/a przyjąć mnie w darze i także w darze oddać w siebie. Nadzieja – że ten wybór jest dokonany w prawdzie i że na całe życie, że trudności i problemy napotkane nas nie oddalą od siebie, ale jeszcze bardziej zjednoczą i że na tej drodze spotkamy Pana Boga.

Ale także po stronie prowadzących jest radość i nadzieja. Radość, bo pojawili się kolejni „młodzi”, którzy przychodzą, by swoją miłość powierzyć Panu Bogu i że można podzielić się z nimi własnym doświadczeniem oraz im w tym czasie przygotowania towarzyszyć. Nadzieja, że dzięki temu sami umocnimy się w naszych powołaniach.

To jeszcze nie koniec naszego Programu. Zakończyła się tylko pierwsza jego część. Teraz narzeczonych czekają zadania domowe, które pozwolą im pogłębić treści z Programu i wdrożyć je w życie, a za kilka tygodni czeka ich jeszcze kolejna sesja warsztatowa.

Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, za pamięć i modlitwy. Jest za co dziękować i czym się cieszyć.

Z serdeczną pamięcią i modlitwą

Ks. Jarosław 

Program dla Narzeczonych RADOŚĆ I NADZIEJA

January 31, 2016 5:00 am

To zawsze dużo radości, z którą idzie w parze niemało pracy. Wymagający najwięcej od par trenerskich, którzy biorą na siebie cały ciężar dźwigania tego wszystkiego, z czym przychodzą pary narzeczonych. Odpowiadamy w ten sposób na życzenie bł. Pawła VI, który w encyklice Humanae vitae postulował konieczność nowego rodzaju apostolstwa: równi posługują równym. To dlatego nasze Programy są prowadzone całym zespołem, w których rola par małżeńskich, prowadzących warsztaty, jest tak ogromna. Nasz Program „Radość i Nadzieja” jest pod tym względem jeszcze trudniejszy. Niestety par trenerskich, przygotowanych do prowadzenia tego Programu, jest ciągle tylko kilka, a potrzeby rosną.

Dziękuję wszystkim za wsparcie, bez którego trudno sobie wyobrazić nasze działania.

Kończymy jutro po 18, więc prosimy jeszcze o modlitwę

Z modlitwą za Was

Ks. Jarosław

Radości i nadzieje Programu dla Narzeczonych

March 31, 2015 5:20 am

W roku 2013 decyzją Kardynała Kazimierza Nycza Program dla Narzeczonych “GAUDIUM et SPES.Radość i nadzieja” został przyjęty do kanonu obowiązujących w Archidiecezji Warszawskiej. To zapoczątkowało serię trwających do dzisiaj szkoleń, prowadzonych przez Agnieszkę i Mariusza Rogalskich oraz Antoninę i Jacka Gosów. Ostatnie szkolenie zakończyliśmy 15 marca tego roku.

Program dla Narzeczonych – podobnie jak kolejne – jest prowadzony przez kapłana i małżeństwo. W ramach 6 sesji tematycznych narzeczeni uczestniczą w wykładach, warsztatach i dialogu w parach. Uwieńczeniem Programu jest skupienie wokół tematu życia łaską sakramentu małżeństwa. Program jest pozytywnie odbierany przez narzeczonych i w parafiach. Już teraz zgłasza się na niego więcej par, niż jesteśmy w stanie przyjąć. Potrzeba zatem kolejnych szkoleń i stałej formacji małżonków prowadzących Program w swoich parafiach.

0_EVA0080B

Program Gaudium et Spes

February 14, 2015 11:07 am

Pomiędzy Programami w Belgii i we Wrocławiu, długo oczekiwany i dawno przeze mnie nieprowadzony – Program dla narzeczonych. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to pary wchodzące do sali na pierwsze spotkanie. Nie dość, że wszyscy dwójkami, jak w szkole, to jeszcze każda para trzymając się za ręce. 🙂

Ledwo usiądą, wzajemnie pilnują, żeby dalej ich ręce były złączone. 🙂

Kiedy usłyszą jakąś ciekawą historię, która kończy się bardzo pogodnie i można się szczerze roześmiać, najpierw szukają potwierdzenia tej samej reakcji u swojej narzeczonej/swojego narzeczonego i kiedy ją znajdują, dają upust wesołości.  🙂

Jaka to radość prowadzić Program w takich warunkach. Dlatego tak go nazwaliśmy: Radość i Nadzieja. Radość, bo narzeczeni wnoszą ze sobą entuzjazm z racji poznania człowieka, który ma stać się towarzyszem całego odtąd życia i Nadzieja, że droga, na którą wchodzą, może te wszystkie oczekiwania spełnić, że jest to droga bezpieczna i choć kroczenie po niej wymaga trudu, to jednak doprowadzi do celu.

Dla nas, zespołu prowadzących, to także okazja do przeżycia na nowo, razem z narzeczonymi, pięknych chwil.

Prosimy Was wszystkich, naszych drogich Czytelników, o pamięć o naszych parach, prowadzących i całym Programie.

Ks. Jarosław