Wsparcie Episkopatu i poszukiwanie kapłanów

March 31, 2015 6:00 am

Drugą formą odpowiedzi na popularność Programów jest poszukiwanie kapłanów chętnych do współpracy. Decyzją ks. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterswa Rodzin (instytucji wykonawczej Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny), ks. Jarosław Szymczak został poporszony o zaprezentowanie naszych Programów na spotkaniach rejonowych diecezjalnych duszpasterzy rodzin. Ich owocem są prośby o Programy i przeszkolenie kadr do ich prowadzenia w diecezjach.

Ks. Przemysław Drąg zorganizował także spotkanie z Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, ks. Abp Stanisławem Gądeckim, w czasie którego mogliśmy razem z Agnieszką i Mariuszem Rogalskimi przedstawić nasze Programy i otrzymaliśmy błogosławienstwo i zachęte do dalszej działalności dla naszej Fundacji. Trwają starania o objęcie patronatem naszych Programów przez Radę ds Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Udostępnianie Programów i szkolenie kadr do ich prowadzenia – to mozolna praca u podstaw, wymagająca od Fundacji bardzo sprawnego działania – i wielu godzin myślenia i przygotowywania zasad współpracy, materiałów szkoleniowych, materiałów do certyfikacji trenerów i formacyjnych. Pierwsze ustalenia porządkujące te obszary działań miały miejsce na spotkaniu Fundacji we Wrocławiu (w lutym 2015), wypełnionym wieloma godzinami pracy, by służyć jeszcze lepiej także Wam, którzy uczestniczycie w Programach (lub dopiero o tym myślicie 🙂 ) oraz wszystkim naszym niezastąpionym Współpracownikom.

mid_6354