Traffic prayer series – cd.

June 21, 2014 5:00 am

Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Trudno nie podziwiać Amerykanów za to, że są ludźmi czynu. Kiedy jest coś, co im się nie podoba, z czym się nie zgadzają, coś, co narusza ich wartości, potrafią się przeciwstawić. Trzeba zorganizować dyżur modlitewny przed klinikami aborcyjnymi, to się tam zbierają.

Tak jak teraz z modlitwą za zagrożonych wykorzystaniem: Traffic Prayer Series. Przez 10 dni, każdego dnia od 6 rano do 22, co dwie godziny spotykają się różne grupy, by modlić się w tej intencji: z różnych kościołów, różnych wyznań, różne rodzaje modlitw, ale zjednoczeni we wspólnym wołaniu. W czasie naszego dyżuru nie było nas dużo, ale przyszli ludzie nie tylko ze środowiska Instytutu Papieża Pawła VI, ale też i z różnych wyznań, by razem prosić. Modlitwa jest też czynem miłosierdzia i potrafi połączyć także tych, którzy nie mają zbyt wiele okazji by się poznać.

z pamięcią o Was

ks. Jarosław

Tags: , ,

Categorised in: Ks. Jarosław Szymczak