Wakacyjne skojarzenia

August 21, 2015 5:00 am

Skojarzenie pierwsze: dawno temu w szkole, na fizyce, gdy podstawa programowa wprowadzała podstawowe pojęcia z optyki, poznałem prawo odbicia. Brzmi ono w skrócie – kąt padania równy jest kątowi odbicia, i kąty te leżą w jednej płaszczyźnie. Choć szkoła była za PRL-u, nie było jeszcze telefonów komórkowych i internetu (a co za tym idzie – fejsika), wszyscy w klasie to twierdzenie znali – nie wiadomo skąd. Pani od fizyki z wielką determinacją i zaangażowaniem tłumaczyła, że prawidłowa forma tego twierdzenia brzmi: kąt odbicia równy jest kątowi padania. W sensie logiki to oczywiście niczego nie zmienia. Jednak ta forma podkreśla pewne następstwo zjawisk. Zjawisko późniejsze odnosi do tego, które nastąpiło wcześniej.

Skojarzenie drugie, z dzisiejszej  Ewangelii: “Nauczycielu, który nakaz prawa jest największy? A Jezus powiedział: >Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, całą duszą twoją i całym umysłem twoim<. Oto największy i pierwszy nakaz. A drugi jest mu podobny: >Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego<” (Mt 22, 36-39).

Tylko wtedy mogę prawdziwie miłować bliźniego, gdy prawdziwie miłuję siebie. Ale przecież nie tak dawno słyszałem, by się zaprzeć samego siebie, wziąć krzyż i naśladować Jezusa? Jestem stworzony przez Boga, z Jego miłości, na Jego wzór i podobieństwo. Jestem przeznaczony do miłości; moje życie zasługuje na miłość; także na moją własną miłość (o. Józef Augustyn SJ). Nie mogę miłować bliźnich, gdy nie miłuję siebie. Tu także jest następstwo zjawisk, zachowań.

Skojarzenie trzecie, skecz “Ucz się, Jasiu” z Kabaretu Dudek: “Praw fizyki pan nie zmienisz; i nie bądź pan głąb”. Skoro tak jest, to o ileż bardziej nie mogę zmienić nakazów prawa Bożego? Jedyne, co mi pozostaje, to przyjąć je – z miłościa i wolnością…

Andrzej O.

Tags: , ,

Categorised in: Andrzej O.