z czasem

September 25, 2012 5:00 am

Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. (Łk 8,21)

Być siostrą Jezusa. Niesamowita godność.

Tak niewiele potrzeba – tylko słuchać i wypełniać Jego Słowo.

Ale to wcale nie jest takie proste. Bo w jaki sposób mam Je konkretnie dzisiaj przyjąć i wypełniać?

No właśnie, gdy Jezus oznajmił tłumowi, kim jest Jego matka i kim są Jego bracia, niejako każe swojej rodzinie czekać. Bo słuchając i przyjmując do siebie Słowo –  z czasem będziemy też przez Nie przemieniani. Z czasem.

Dosia

 

Tags: , ,

Categorised in: Dorota