z dziękczynieniem

May 8, 2014 5:00 am

„W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem” (Ps 100, 4)

Dziękczynienie koncentruje na tym, co mam, jak wiele otrzymałam. Rodzi wdzięczność i zadowolenie. Chroni przed narzekaniem, postawą roszczeniową, skupianiem się na tym, czego brakuje.

Pomóż nam Panie wchodzić w nowy dzień i w każdą relację z „dziękuję” w sercu.

Basia

 

Tags: ,

Categorised in: Basia