Wspieramy małżeństwa i rodziny w kryzysie oraz
wyposażamy je w umiejętności potrzebne do rozwiązywania problemów
i pokonywania trudności.